• Usługi
  Geodezyjne Iława

Oferta

1. Pomiary do celów projektowych

 • mapy do celów projektowych,
 • mapy sytuacyjno - wysokościowe wykonywane w formie klasycznej,
 • mapy sytuacyjno - wysokościowe wykonywane w formie cyfrowej (DWG, DXF, DGN),
 • mapy aktualizacyjne,

2. Tyczenie, inwentaryzacja obiektów naziemnych i podziemnych

 • tyczenie osi kontrukcyjnych budynku
 • wyznaczanie reperu roboczego
 • wyznaczanie punktów głównych
 • inwentaryzacja powykonawcza budynku
 • inwentaryzacja powykonawcza dróg, parkingów, itp.
 • tyczenie i inwentaryzacje przyłączy wod-kan., gazu, energetycznego, teletechnicznego
 • inwentaryzacje zagospodarowania działki - do odbioru budynku w nadzorze budowlanym
 • tyczenie i inwentaryzacja sieci liniowych wodno - kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych
 • pomiary i zwymiarowania specjalistyczne dla budynków, kamienic, bloków itp.

3. Przygotowanie materiałów dla celów prawnych

 • podziały działek
 • rozgraniczenia działek
 • podziały budynków
 • połączenia działek w ramach jednej KW
 • wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych
 • wykazy synchronizacyjne
 • wykazy zmian gruntownych
 • wyciągi ze zmian gruntownych

4. Kompleksowa Obsługa Geodezyjna Inwestycji.

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie geodezyjnym wraz z wykonywaniem specjalistycznych pomiarów inżynierskich takich jak badanie pionowości szybów windowych, kominów, masztów, badanie prostoliniowości konstrukcji stalowych, niwelacja precyzyjna stropów, tworzenie numerycznych modeli terenu, obliczanie mas ziemnych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.